30 Mayıs 2011 Pazartesi

Pike Taş Nedir? - What is Pique / Imperfect Diamond?

pike pırlanta
Pırlantanın içinde bulunan mineral izleri, kristaller ve çatlaklar çıplak gözle rahatça görülebiliyorsa bu pırlanta “pike taş” - Pique / Imperfect - olarak adlandırılır. Taşın rengiyle değil, berraklığıyla ilgili bir durumdur. Pırlantanın maliyetini düşürür.

Uluslarası literatürde pike taş P ve I harfleriyle temsil edilir. Pike taş, izlerin yayılım ve büyüklüklerine göre 3’e ayrılır. (I1/P1 – I2/P2 –I3/P3) Ülkemizde pırlanta ve 4C konusunda yeterli bilgi sahibi olunmadığı için bir taşın pike durumu I1/I2/I3 ile belirtildiğinde genellikle renk özellikleri ile karıştırılmakta ve berraklık kusuru olduğu farkedilmemektedir. Bu ise fiyat değerlendirmesinde hatalara yol açmaktadır. Bu nedenle tüketiciye, pırlanta özelliklerini seçerken daha dikkatli olmasını tavsiye etmekte ve Büşra Pırlanta olarak tüketicinin yanılma payını minimuma indirmek için outlet ürünlerimizdeki pike durumunu I ile değil P ile derecelendirmekteyiz.